Skip to main content

Sejlerskole for voksne

I sejlerskolen kan du lære at sejle en sejlbåd, og du kan lære om navigation og søvejsregler. Vi følger Dansk Sejlunions koncept, og i forbindelse med duelighedsprøven bruger vi censorer, som er godkendt af Dansk Sejlunion. For at kunne deltage i vores sejlerskole, skal du være medlem af klubben, og du kan dermed deltage i klubbens øvrige arrangementer og sociale liv.

Vores kurser er tilrettelagt således, at du kan tage et duelighedsbevis i forlængelse af kurserne. For at erhverve et duelighedsbevis, skal du have aflagt både en praktisk og en teoretisk prøve. Den praktiske prøve kan aflægges i sejlbåd eller i vores RIB-gummibåd.

I sejlerskolen tilbyder vi følgende kurser sæsonen 2024:

  1. Lær at sejle en sejlbåd med mulighed for afsluttende praktisk duelighedsprøve
  2. Teoretisk navigation med afsluttende teoretisk duelighedsprøve
  3. Praktisk duelighedsprøve i RIB-gummibåd (stor gummibåd med påhængsmotor)

Priser for undervisning:
Lær at sejle en sejlbåd, maj – september, 12 – 14 aftener 1200 kr.
Teoretisk navigation, 2 aftener i april + 7 aftener september-november 1200 kr.
Øvesejlads i RIB-gummibåd, 1 dag 400 kr.

Prøvegebyrer (censorhonorar + udstedelse af bevis):
Praktisk duelighed (sejlbåd eller RIB) 200 kr.
Teoretisk duelighed inkl. udstedelse af bevis 300 kr.

Materialer til brug i undervisningen:
For at kunne følge kurserne i sejlads og navigation får du som minimum brug for Duelighedsbogen (Weilbach) til ca. 270 kr., et søkort til ca. 300 kr. og nogle tegneredskaber til 2-300 kr. Ved kursusstart får du forslag til supplerende materialer.

Spørgsmål til sejlerskolen? 

Kontakt: Per Askjær
E-mail: paskjaer@gmail.com
Telefon: +45 6166 8163

Lær at sejle en sejlbåd
Kurset varer en sejlsæson fra starten af maj til slutningen af september. Vi holder ferie i juli måned. Vi sejler hver mandag kl. 18-20, og på hver båd er der 3 kursister og en instruktør. 

På kurset lærer du at sejle en sejlbåd. I skiftes til at være hhv. styrmand og gaster, og i slutningen af september kan du vælge at gå til duelighedsprøven i praktisk sejlads, hvor du aflægger prøven for sejl. Udover at lære at sejle, lærer du også om sikkerhed til søs, den maritime terminologi og nyttige knob og stik i en båd.

Teoretisk navigation
På dette kursus lærer du om søvejsregler og navigation. I slutningen af kurset kan du aflægge den teoretiske duelighedsprøve. Undervisningen foregår på tirsdage 19-21.30

Vi starter med 2 undervisningsgange i april lige inden opstart af praktisk sejlads. Resten af kurset afvikles fra slutningen af september til slutningen af november. Du skal regne med at bruge tid hjemme på at læse/øve faktastof og løse opgaver. Prøven vil blive afviklet en lørdag eller søndag i slutningen af november.

Praktisk prøve i RIB-gummibåd
Hvis du vil tage et duelighedsbevis, men ikke ønsker at sejle i sejlbåd, kan du aflægge den praktiske prøve i en RIB-gummibåd.

Du starter med de to navigationsaftener i april. Øvesejlads i RIB med prøve kommer til at ligge på en lørdag eller søndag i maj, og derefter følger du efterårets navigationsundervisning som beskrevet ovenfor.