Skip to main content

Handelsbetingelser

Generelt
Indbetalte beløb kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen om det enkelte hold/aktivitet. Indbetalte beløb refunderes kun i særlige tilfælde, og kun efter aftale med den ansvarlige leder. Det fulde beløb hæves på betalerens konto med det samme.
Der modtages betaling fra flg. korttyper: Dankort og Visa Dankort.

Køb og betaling af abonnementsaftaler
Ved køb af abonnement aftaler – f.eks. medlemskaber og andre løbende ydelser – godkender kunden, at Strib Bådeklub er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.

Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Strib Bådeklub må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (måned eller kvartal), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder. Strib Bådeklub er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.

Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mailadresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet. Indgåede abonnements aftaler er gældende, indtil de opsiges af Strib Bådeklub eller kunden. Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter aftalens indgåelse. Opsigelse af abonnementsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via medlemslogin fra foreningens hjemmeside. Ved kortudløb, kommer der automatisk en mail med påmindelse om at kortoplysninger skal fornyes.

Den månedlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra Strib Bådeklub ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mailadresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.

Fortrydelsesret
I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, medmindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.

Behandling af personoplysninger
Strib Bådeklub har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre i vores webshop. Strib Bådeklub indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse. De personoplysninger der behandles er navn, adresse og e-mailadresse. Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre.

Ved handel gennem webshoppen på www.stribbaadeklub.dk registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sikrer Strib Bådeklub, at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.

Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.

I overensstemmelse med Persondataloven, vil Strib Bådeklub som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1) hvilke oplysninger der behandles, 2) behandlingens formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer.

En registreret kan til enhver tid over for Strib Bådeklub gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

Kontakt- og virksomhedsoplysninger
Strib Bådeklubs fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysninger er:

Strib Bådeklub
CVR-nr: 62752556

Strandvejen 271, Strib
5500 Middelfart

Tlf.: +45 2341 3382
E-mail: betaling@stribbaadeklub.dk