Skip to main content

Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan vi i Strib Bådeklub behandler dine personoplysninger.

Dataansvarlig:
I Strib Bådeklub er vi dataansvarlig i forbindelse med behandlingen af personoplysninger om dig. Vi er:
Strib Bådeklub
CVR-nr. 62752556
Strandvejen 271
5500 Middelfart
bestyrelsen@stribbaadeklub.dk

Brug af personoplysninger:
Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:

 • Håndtering af medlemmer
 • Håndtering af medarbejdere/trænere

Kategorier af personoplysninger:
Vi indsamler følgende oplysninger:

 • Almindelige personoplysninger som navn, adresse, emailadresse, telefonnummer, medlems- og købshistorik, brug af vores digitale tjenester herunder bookingsystem
 • For medarbejdere/trænere også cpr.nr.

Kilder:
Når vi modtager information fra andre end dig selv, vil disse kilder være:

 1. En tidligere arbejdsgiver.
 2. Online kilder, f.eks. sociale medier, der er offentligt tilgængelige.
 3. Offentlige myndigheder.

Behandlingsgrundlag:
Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Dig som medlem
 • Dig som medarbejder/træner

Videregivelse af dine personoplysninger:
Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 • Offentlige myndigheder

Opbevaring af dine personoplysninger:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i op til 5 år og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Opbevaringspligt i henhold til bogføringslovgivning

Dine rettigheder:
Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. For at tilbagekalde dit samtykke kan du skrive en mail til os.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at skrive til os på bestyrelsen@stribbaadeklub.dk

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Sidst opdateret: 30. november 2022