Skip to main content

Mød bestyrelsen

Bestyrelsens sammensætning og arbejde:

Bestyrelsen i Strib Bådeklub består af fem medlemmer og to suppleanter. Arbejdet er frivilligt og ulønnet og hvert medlem vælges af generalforsamlingen for en to-årig periode (tre medlemmer i ulige år og to i lige år). Det kan du læse mere om i klubbens vedtægter.

Bestyrelsen mødes fast 2. tirsdag i måneden 19:00-21:00 i klubhuset. Det er også din mulighed for direkte kontakt, da de første 30 minutter 19:00-19:30 er åbne for alle medlemmer, der har forslag, kritik, ideer til debat el andet. Bare mød op – tilmelding ikke nødvendigt!

Du kan kontakte bestyrelsen på bestyrelsen@stribbaadeklub.dk eller tage fat i det enkelte medlem direkte:

Aktuelle fokusområder for bestyrelsen:

  • Samarbejde med havnens bestyrelse om fælles retning
  • Etablering af ungdomsafdeling
  • Genstart af sociale aktiviteter efter covid-nedlukning
  • Strømlining og digitalisering af bogholderi og medlemshåndtering
  • Færdiggørelse af renovationen af klubhuset
  • Udvikling af sejlerskolen
  • Igangsættelse af mindre udviklingsprojekter sammen med havnen

Formand: Bo Kiel Jespersen
Båd: Dynamic 37, “Lucky Star”, plads nr. 107
E-mail: kiel.jespersen@gmail.com
Telefon: +45 6037 3976

Næstformand: Jesper Bagge Pedersen
Båd: Comfortina 32, “Panakeia”, plads nr. 41
E-mail: jesper.b.pedersen@gmail.com
Telefon: +45 6150 2699

Kasserer: Brian Majlund
Båd: Nimbus Nova 31 HT, “La Novia”, plads nr. 111
E-mail: Brian.majlund@gmail.com
Telefon: +45 2341 3382

Medlem: Henrik Wolter
E-mail: skowolter@gmail.com
Telefon: +45 2683 9311

Medlem: Morten Andersen
Båd: To optimistjoller, en Ilca4 og en rib 🙂
E-mail: mailmortenandersen@gmail.com
Telefon: +45 2992 7553

Suppleant: Per Askjær
Båd: Albin Ballad, “Så har vi BALLADEN”, plads nr. 40
E-mail: paskjaer@gmail.com
Telefon: +45 6166 8163

Suppleant: Jens Christian Lund
Båd:
Hallberg-Rassy 312, “Miss Saigon”, plads nr. 109
E-mail: Jensclund1@hotmail.com
Telefon: +45 2388 4500