Skip to main content

Bidrag til klubben

Kære medlemmer af Strib Bådeklub.

Et medlem af klubben, har angivet at han gerne vil give op til 2.000 kr., hvis andre medlemmer også bliver spurgt om de vil give et bidrag
til renovering af vores klubhus. I den forbindelse vil bestyrelsen informere alle medlemmer, at det enkelte medlem kan bidrage aktivt til finansieringen, med en donation (pengegave).

Så hvis du har lyst og mulighed, håber vi meget på at du vil donere et beløb i henhold til nedenstående regler:

– Fradraget fås automatisk hvis du oplyser CPR-nr. til kasseren i Strib Bådeklub: jesper.b.pedersen@gmail.com
– Fradragets værdi er ca. 26%, så ved at give ddk. 1.000,- ,sparer giveren ca. dkk. 260,- i skat.
– Fradraget gælder for både små og store beløb (max dkk. 17.000 )

Beløbet kan indbetales på konto nr. 0756 7561790307 eller mobile pay: 631059
Strib Bådeklub er angivet som en forening med CVR nummer 62752556, dermed er klubben godkendt af skattestyrelsen.

Mange sejlerhilsner
Strib Bådeklubs Bestyrelse.