Bestyrelse

Formand

Lars Lauridsen
bestyrelse@stribbaadeklub.dk
Mobil: 42400333

Næstformand

Carsten Rønnemose

Kasserer

Henrik Wolter

Medlem

Christoffer Frydkjær Kristensen

Medlem

Toke Köhlert

Supleant

Frank Nielsen

Supleant

Per Askjær Rasmussen